• BPOサービス (アウトソーシング)
  • 人材ビジネス
  • 企業顧問
オフィシャルブログ

月別アーカイブ: 2022年5月

Việc đăng ký cấp phép của kinh doanh lao động phái cử và giới thiệu việc làm là nghiệp vụ của chuyên gia tư vấn bảo hiểm lao động xã hội (luật sư về an sinh xã hội và lao động).

Việc đăng ký cấp phép của việc kinh doanh lao động phái cử và giới thiệu việc làm có tính phí là nghiệp vụ đặc quyền của chuyên gia tư vấn bảo hiểm lao động xã hội (luật sư về An sinh xã hội và lao động) chứ không thể thực hiện bởi các chuyên gia khác như công chứng viên hành chính (người tư vấn pháp luật) .v.v…– (Luật bảo hiểm lao động xã hội điều 2, phụ lục 1).
Do đó, việc đối ứng của bộ phận chăm sóc khách hàng và sự tham gia của các cuộc khảo sát thực tế khác liên quan đến cấp phép và gia hạn,cùng với việc xin giấy tờ và các thủ tục hành chính tiếp theo không thể được thực hiện bởi những chuyên gia khác như công chứng viên hành chính..v.v…
Xin hãy chú ý cẩn thận để không xảy ra bất kỳ vấn đề không mong muốn nào trong quá trình xin cấp giấy phép.
Việc đăng ký cấp phép của việc kinh doanh lao động phái cử và giới thiệu việc làm có tính phí là chuyên môn của công ty chúng tôi. Xin vui lòng liên hệ đến công ty bảo hiểm lao động xã hội Dialog theo số điện thoại : 078 – 271 – 6950 để được tư vấn trực tiếp

#ベトナム#労働者派遣#職業紹介#人材派遣#許可申請#更新