• BPOサービス (アウトソーシング)
  • 人材ビジネス
  • 企業顧問
オフィシャルブログ

月別アーカイブ: 2021年11月

Người đại diện của công ty xin phái cử – giới thiệu việc làm .v.v.. cho công dân nước ngoài tại Nhật Bản.

Gần đây, chúng tôi đã tiếp nhận nhiều yêu cầu tư vấn và nghiệp vụ liên quan đến việc xin phép phái cử và đơn xin phép được kinh doanh Công ty giới thiệu việc làm cho các công ty có người nước ngoài làm việc tại các tập đoàn Nhật Bản. Tại công ty chúng tôi, dù bạn là Công Ty Hợp Danh, Công Ty Cổ Phần, hay Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn… đều có thể xin cấp phép mà không có vấn đề gì. (Có các yêu cầu liên quan cho việc xin cấp giấy phép.)
Nếu bạn là đại diện của người nước ngoài có công ty tại Nhật Bản và muốn xin phép phái cử, xin cấp phép cho cơ quan tuyển dụng… Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Mọi vấn đề về tư vấn giới thiệu việc làm, điều động nhân sự và đơn xin cấp phép của người nước ngoài… hãy liên hệ trực tiếp đến Công ty luật sư về lao động và an sinh xã hội Dialog theo SĐT: 078-271-6950

法人の代表者が外国籍の方の派遣許可申請・職業紹介許可申請等

近頃、日本法人で外国籍の方が運営している会社様の派遣許可・職業紹介事業の許可申請に係る依頼の相談及び運営の相談を受けることが多くなりました。
弊社では、外国人が代表をしている合同会社・株式会社・有限会社等であっても問題なく許可申請等をさせて頂いております。(許可申請に係る要件あり)
日本で法人を持つ外国籍の代表の方で、派遣の許可、職業紹介の許可等にご興味のある方はお気軽に弊社までご連絡ください。

外国人の労働者派遣・職業紹介のご相談・許可申請は社会保険労務士法人ダイアログまで。TEL:078-271-6950
(本稿において失礼ながら便宜上外国籍の方を外国人と表記させて頂いております)

#ベトナム#派遣#許可#申請#中国#派遣#許可#申請#外国人#強い#派遣